Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu jak i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli i rodziców. Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw.  ZAPOZNAJ SIĘ —>    ULOTKA DLA RODZICÓW
Poniżej przedstawiamy dokumenty regulujące przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza nim:

Programy:

Skip to content