Personel

Grono pedagogiczne liczy 16 nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i wieloletnie
doświadczenie w pracy wychowawczo – dydaktycznej.


Renata Rogacewicz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

Izabela Skibińska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

Jolanta Gągała – nauczyciel dyplomowany

Renata Sawczyńska – nauczyciel dyplomowany

Renata Stachowska– nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Judkowiak – nauczyciel dyplomowany

Ewa Lesińska – nauczyciel dyplomowany

Ewa Stekla – nauczyciel mianowany

Magdalena Ratajczak – nauczyciel  dyplomowany

Karolina Michalska – nauczyciel mianowany

Natalia Kuchnicka- nauczyciel mianowany

Kamila Kaczmarek – nauczyciel kontraktowy

Anna Nagórska- logopeda- nauczyciel mianowany

Małgorzata Wawszczyk- Skałecka- psycholog- nauczyciel mianowany

Jadwiga Jakowiec – pedagog

Teresa Kotowicz- katecheta- nauczyciel dyplomowany
 

Kadra pedagogiczna stwarza warunki sprzyjające rozwojowi i stymulujące działanie dzieci.

Kompetentni i życzliwi nauczyciele są otwarci na potrzeby dziecka i rodziców, stosując dwupodmiotowość pozwalają dziecku być sobą. Zwracają uwagę na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci. Są dynamiczni, wciąż szukający nowych dróg rozwoju i udoskonalania warsztatu pracy, stosują tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje  kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Grono pedagogiczne współpracuje z Polskim Komitetem Światowej Organizacji  Wychowania Przedszkolnego – PK OMEP.

Nauczycielki naszego przedszkola swoimi umiejętnościami, zdobyczami i wypracowanymi metodami chętnie dzielą się z koleżankami po fachu na łamach czasopisma wydawanego przez PK OMEP pt. „Biuletyn informacyjny”, czasopisma „Bliżej Przedszkola” – Kraków oraz w Lubuskim Biuletynie Oświatowym a także w Gazecie Lubuskiej.

        Możemy się również poszczycić znakomitą współpracą z personelem pomocniczym, który dzięki swojemu zaangażowaniu w życie placówki, dobrze wykonywanym 
        obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego wizerunku naszego przedszkola.

       Do personelu pomocniczego należą :

– Małgorzata Nowicka
– Marianna Kirilowa-Socha
– Aneta Ziober
– Aneta Stadniczuk
– Maria Baranowska
– Honorata Adamska

– Katarzyna Górecka – szefowa kuchni
– Teresa Kuta – pracownik kuchni
– Aneta Durka – pracownik kuchni
– Elżbieta Moskalik- pracownik kuchni

Sprawami finansowymi i zaopatrzeniem naszej placówki zajmuje się:
– Maria Ostrycharczyk – intendent

Niezastąpionym w naszym przedszkolu jest:
– Kazimierz Szapiński – pracownik gospodarczy

Skip to content